Wajda Making

Nieoczywisty Portret Twórczy

O projekcie

Twórczość Andrzeja Wajdy

Dorobek Andrzeja Wajdy jest niekwestionowanym dziedzictwem polskiej kultury, został on wielokrotnie opracowywany pod kątem artystycznym, społecznym czy historycznym. Uzupełnieniem tej perspektywy będzie analizowanie i popularyzowanie, nie tylko osiągnięć Reżysera, ale właśnie sposobu jego działania. W ramach projektu chcemy przeprowadzić szereg działań, mających na celu promowanie metod twórczych Mistrza. Kolejnym punktem odniesienia jest miasto Kraków – zależy nam aby wyeksponować tą wieloletnią więź zawodową i prywatną.

Popularyzacja twórczości

Pamięć o Mistrzu jest wciąż żywa

Naszym celem jest również popularyzacja twórczości Mistrza i stałego powracania do jego dzieł w pogłębionej analizie. Chcemy zachować równowagę pomiędzy teatrem, filmem oraz działalnością na polu społecznym. W tym celu przygotowaliśmy serię pogłębionych wywiadów z współpracownikami Andrzeja Wajdy, na temat jego metod twórczych, a także specjalną trasę wycieczek po Krakowie, śladami reżysera. Chcemy by pamięć o Mistrzu była wciąż żywa.

O nas

Jesteśmy studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy dwukrotnie organizowali spotkania z Andrzejem Wajdą w przestrzeni uczelni. Mistrza gościliśmy w ramach projektu “Salon All In UJ”, gdzie, mieliśmy okazję rozmawiać również z innymi osobistościami polskiej kultury. Mamy doświadczenie w przeprowadzaniu wywiadów, a przede wszystkim chcemy zainteresować dorobkiem Wajdy innych młodych ludzi. Na projekt został przyznany grant przez Urząd Miasta Krakowa a wszystkie działania, zostały skonsultowane z prof. Krystyną Zachwatowicz-Wajdą. Wykonawcą grantu jest Stowarzyszenie All In UJ.

Aktualności

Odwiedzaj nas na bieżąco.

Partnerzy

Projekt wspierany przez

„Trzeba w życiu bardzo dużo rzeczy zrobić, żeby po śmierci ze dwie, trzy zostały”

Andrzej Wajda